PEGA-VEL, a.s.
PEGA-VEL, a.s. je významný výrobce galanterního zboží - stuhy, prýmky, pruženky, úplety, ovíjené nitě

Povinné informace dle zákona

Představenstvo společnosti
PEGA-VEL, a.s.
se sídlem: Textilní 188/6, Pod Cvilínem, Krnov; PSČ: 794 01; IČ: 651 418 49,

svolává mimořádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat
dne 25. března 2019 v 10:00 hod.
v sídle akciové společnosti


Program valné hromady:

  1)   Zahájení, schválení jednacího řádu, volba předsedy valné hromady.
  2)   Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů.
  3)   Odvolání členů představenstva
  4)   Odvolání člena dozorčí rady
  5)   Volba členů představenstva
  6)   Volba členů dozorčí rady
  7)   Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti včetně příloh - návrh
  8)   Schválení smluv o výkonu funkce orgánů společnosti včetně příloh
  9)   Závěr.

Návrh na usnesení valné hromady :

a)   Valná hromada odvolala členy představenstva
b)   Valná hromada odvolala člena dozorčí rady
c)   Valná hromada zvolila členy představenstva
d)   Valná hromada zvolila členy dozorčí rady
e)   Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce orgánů společnosti včetně příloh

Registrace akcionářů na valnou hromadu začíná v 9:00 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je buď už zapsán v seznamu akcionářů a.s. nebo kdo při registraci bude na základě předložených listinných akcií a sdělených informací (jméno, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) v souladu se zákonem zapsán do seznamu akcionářů a.s.

Na valnou hromadu byli pozváni akcionáři, kteří jsou známi představenstvu, členové představenstva, dozorčí rady, výboru pro finance a audit společnosti a nově navržení členové statutárních orgánů společnosti PEGA-VEL, a.s.

V jednací místnosti bude k dispozici:

-   Zákon o obchodních korporacích;
-   Stanovy společnosti;
-   Jednací řád valné hromady;
-   Listina přítomných (akcionáři);
-   Presenční listina

 

Ing. Jiří Flašar
předseda představenstva

Krnov 22. února 2019


Představenstvo společnosti
PEGA-VEL, a.s.
se sídlem: Textilní 188/6, Pod Cvilínem, Krnov; PSČ: 794 01; IČ: 651 418 49,

svolává mimořádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat
dne 22. června 2018 v 9:30 hod.
v sídle akciové společnosti


Program valné hromady:

  1)   Zahájení, schválení jednacího řádu, volba předsedy valné hromady.
  2)   Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů.
  3)   Odvolání členů představenstva.
  4)   Odvolání členů dozorčí rady.
  5)   Volba členů představenstva.
  6)   Volba členů dozorčí rady.
  7)   Závěr.

Návrh na usnesení valné hromady :

a)   Valná hromada odvolala členy představenstva
b)   Valná hromada odvolala členy dozorčí rady
c)   Valná hromada zvolila členy představenstva
d)   Valná hromada zvolila členy dozorčí rady

Registrace akcionářů na valnou hromadu začíná v 8:00 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je buď už zapsán v seznamu akcionářů a.s. nebo kdo při registraci bude na základě předložených listinných akcií a sdělených informací (jméno, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) v souladu se zákonem zapsán do seznamu akcionářů a.s.

Na valnou hromadu byli pozváni akcionáři, kteří jsou známi představenstvu, členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro finance a audit společnosti PEGA-VEL, a.s.

V jednací místnosti bude k dispozici:

-   Stanovy společnosti;
-   Jednací řád valné hromady;
-   Listina přítomných (akcionáři);
-   Presenční listina

 

Ing. Jiří Flašar
předseda představenstva

Krnov 21. května 2018


Představenstvo společnosti
PEGA-VEL, a.s.
se sídlem: Textilní 188/6, Pod Cvilínem, Krnov; PSČ: 794 01; IČ: 651 418 49,

svolává řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat
dne 22. června 2018 v 10:15 hod.
v sídle akciové společnosti


Program valné hromady:

  1)   Zahájení, schválení jednacího řádu, volba předsedy valné hromady.
  2)   Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů.
  3)   Výroční zpráva za rok 2017
  4)   Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2017, návrh na rozdělení HV za rok 2017, návrh dividend a tantiém;
  5)   Podnikatelský záměr společnosti na rok 2018;
  6)   Odměňování členů orgánů společnosti za rok 2017 a 2018 do doby konání VH, návrh odměňování členů orgánů společnosti
        v roce 2018 a 2019 do doby konání VH;
  7)   Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti včetně příloh - návrh;
  8)   Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2017 a návrhu rozdělení HV;
  9)   Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017;
10)   Schválení odměňování členů orgánů společnosti za r. 2017, 2018, 2019 do konání VH
11)   Schválení rozdělení HV a stanovení dividend a tantiém;
12)   Schválení podnikatelského záměru na rok 2018;
13)   Schválení smluv o výkonu funkce orgánů společnosti včetně příloh;
14)   Návrh na auditora k ověření účetní závěrky za rok 2018;
15)   Schválení auditora pro rok 2018;
16)   Závěr.

Návrh na usnesení valné hromady :

a)   Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2017
b)   Valná hromada schválila rozdělení HV a stanovení dividend a tantiém
c)   Valná hromada schválila podnikatelský záměr na rok 2018
d)   Valná hromada schválila odměňování členů orgánu společnosti za rok 2017, 2018 a 2019 do doby konání VH
e)   Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce orgánů společnosti včetně příloh
f)   Valná hromada schválila auditora pro rok 2018

Akcionáři mohou od 22. 5. 2018 do dne konání valné hromady nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod do:

-   výroční zprávy za rok 2017,
-   zprávy představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2017
-   návrhu podnikatelského záměru společnosti na rok 2018

Registrace akcionářů na valnou hromadu začíná v 8:30 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je buď už zapsán v seznamu akcionářů a.s. nebo kdo při registraci bude na základě předložených listinných akcií a sdělených informací (jméno, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) v souladu se zákonem zapsán do seznamu akcionářů a.s.

Na valnou hromadu byli pozváni akcionáři, kteří jsou známi představenstvu, členové představenstva, dozorčí rady a výboru pro finance a audit společnosti PEGA-VEL, a.s.

V jednací místnosti bude k dispozici:

-   Výroční zpráva za rok 2017;
-   Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2017;
-   Podnikatelský záměr společnosti na rok 2018;
-   Stanovy společnosti;
-   Jednací řád valné hromady;
-   Listina přítomných (akcionáři);
-   Presenční listina

 

Ing. Jiří Flašar
předseda představenstva

Krnov 21. května 2018